Usługi inżynierskie

Mężczyzna w rękawiczkachW ramach prac obejmujących usługi inżynierskie prowadzony jest specjalistyczny nadzór przy budowie instalacji i sieci oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Pełne wsparcie merytoryczne i kontrola nad prowadzonymi pracami budowlanymi zapewniają powodzenie prowadzonej inwestycji. W zakres prac wchodzą też integracja systemów elektrycznych i aktualizacja planów elektrycznych, a także przystosowanie dokumentacji do aktualnie obowiązujących norm i przepisów.

Jesteśmy w stanie pomóc w optymalizacji kosztów budowy oraz doborze właściwej technologii.

Usługi projektowe

W zakres usług projektowych wchodzi przygotowanie wniosku o warunki zasilania oraz wykonanie dokumentacji projektowej, czyli projektów koncepcyjnych, technicznych, budowlanych i wykonawczych, zarówno w branży elektrycznej, jak i teletechnicznej, łącznie z wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami branżowymi.

Obejmują one również wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy kolizji istniejącej infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej z planowaną inwestycją z wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami branżowymi.

W zakres projektowania instalacji elektrycznych wchodzą:

  • rozdział energii: złącza, tablice rozdzielcze, wewnętrzne linie zasilające;
  • instalacje gniazd wtykowych 1-faz 230V, 3-faz 400V;
  • zasilanie urządzeń ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji;
  • instalacje oświetlenia ogólnego, podstawowego;
  • ochrona przeciwprzepięciowa i przeciwporażeniowa;
  • instalacje połączeń ochronnych, wyrównawczych i uziemienie;
  • systemy zasilania gwarantowanego z UPS i agregatów prądotwórczych.