Pomiary elektryczne

Testowanie instalacjiW budynkach mieszkalnych przeprowadza się kilka podstawowych pomiarów elektrycznych. Wcześniej jednak należy zweryfikować prawidłowość wykonania instalacji elektrycznej, a także sprawdzić, czy urządzenia zostały przyłączone w odpowiedni sposób oraz czy nie popełniono żadnych błędów podczas projektowania sieci związanych np. z odległościami od sprzętów wydzielających ciepło lub w pomieszczeniach mokrych. Kontroluje się również stan przewodów i połączeń oraz występowanie widocznych uszkodzeń mechanicznych.

Dokładniejsza weryfikacja obejmuje upewnienie się co do skuteczności ochrony przewodów przed spięciem, ochrony przeciwpożarowej, działania wyłączników różnicowo-prądowych.

Kiedy należy przeprowadzić pomiary?

Spektrum czynności pomiarowych oraz zakres przeprowadzanych prac są bezpośrednio związane ze specyfiką instalacji, miejscem jej montażu, charakterystyką obiektu oraz rodzajem przyłączonych do niej urządzeń.

Przeprowadzane przez nas przeglądy regulowane są przepisami. Pierwszy wykonywany jest przed przekazaniem obiektu do eksploatacji, kolejne zaś następują raz na 5 lat w przypadku budynku mieszkalnego. Sprawdzany jest wówczas stan techniczny budynku, w tym dotyczący instalacji elektrycznej.

Przegląd wskazany jest również, gdy wystąpią sytuacje mogące mieć wpływ na stan sieci i instalacji, takie jak bardzo silne wiatry, wyładowania atmosferyczne, powódź czy czasowe oddziaływanie ognia i bardzo wysokich temperatur. Nawet co roku należy weryfikować stan instalacji w miejscach pracy, pomieszczeniach, w których występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego, w przypadku obiektów komunalnych, terenów budowy oraz miejsc, w których używany jest sprzęt przenośny.