Audyty i przeglądy techniczne

Przegląd technicznyAudyt elektryczny polega na sprawdzeniu działania urządzeń zasilanych energią elektryczną. Jego wynikiem jest dokument zawierający konkretne wytyczne oraz zalecenia dotyczące wdrożenia odpowiednich działań inwestycyjnych, w których efekcie nastąpi zmniejszenie ilości pobieranego prądu z jednoczesnym utrzymaniem takich samych paramentów pracy. Ma to na celu obniżenie wydatków ponoszonych na energię elektryczną. Zawarte w nim rekomendacje pomogą również zoptymalizować koszty związane z oświetleniem. W zakładach produkcyjnych i przemysłowych badane są parametry sieci oraz instalacja zasilająca. Audyty elektryczne przeprowadza się zwykle raz w danej lokalizacji. Uzyskane w ten sposób dane są zawsze wielkościami wyjściowymi, na podstawie których można w przyszłości ocenić, czy wprowadzone zmiany w rzeczywisty sposób przełożyły się na niższe zużycie prądu.

Korzyści płynące z przeprowadzenia audytu

Niewątpliwymi korzyściami płynącymi z przeprowadzenia audytu elektrycznego są uzyskanie niezbędnych informacji będących podstawą do dalszych inwestycji lub poczynienie bez kosztowych zmian organizacyjnych, ograniczających ilość zużywanej energii i zmieniających na korzyść parametry pracy sieci. Ponadto do zalet tego rozwiązania zalicza się:

  • zalecenie określonych działań i inwestycji połączonych z analizą ekonomiczną zwrotu nakładów inwestycyjnych;
  • poznanie parametrów pracy sieci i godzinowego profilu zużycia prądu, który jest podstawą do właściwego doboru grupy taryfowej;
  • analizę kosztów sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej;
  • uzyskanie dłuższej żywotności maszyn, dzięki optymalizacji parametrów sieci.